In opdracht van uw ex-werkgever of verzekeraar onderzoekt Claim & Care dossiers van uitkeringsgerechtigden zoals u waarover onduidelijkheid is ontstaan over de status. Dit onderzoek kan leiden tot een herbeoordeling van uw dossier door het UWV.

Hieronder geven we zo nauwkeurig mogelijk aan wat u kunt verwachten. Iedere situatie is echter uniek. In de praktijk kan onze aanpak anders zijn.