Werk is een onmisbaar ingrediënt in ons dagelijkse leven. Werk geeft structuur, een gevoel van waardering en betekenis aan ons bestaan. Toch zijn er veel mensen die dit moeten missen, omdat   ze door langdurige ziekte arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Claim & Care is expert op het gebied van sociale zekerheid. We helpen verzekeraars met langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, waarbij we vooral niet vergeten dat het om het welzijn van mensen gaat.

Verdient u een inkomen uit arbeid?

Door welke omstandigheid dan ook bent u arbeidsongeschikt geworden. Een situatie die vaak enorme invloed heeft op uw leven en dat van uw naasten. U krijgt met veel instanties en regels te maken.

In opdracht van uw ex-werkgever of verzekeraar onderzoekt Claim & Care dossiers van uitkeringsgerechtigden zoals u waarover onduidelijkheid is ontstaan over de status. Dit onderzoek kan leiden tot een herbeoordeling van uw dossier door het UWV. Wat voor invloed dat precies heeft op uw WGA-uitkering, kunnen we vooraf niet zeggen. Wel kunnen we beloven dat we met de grootste zorgvuldigheid te werk gaan om een nieuwe, waarheidsgetrouwe uitspraak van het UWV te krijgen.

We kijken verder dan de standaardprocedures en oplossingen van verzekeraars en overheidsinstanties. Ons werk gaat over individuele mensen, niet over willekeurige dossiers. Daarom vindt elk contact met een uitkeringsgerechtigde plaats op basis van een persoonlijke benadering. We weten dat het, voor u en voor ons, het beste is wanneer we in alle openheid en vertrouwen samenwerken. Daarom hebben we het beste privacybeleid ontwikkeld dat we voor u konden bedenken.

Werkgevers

Claim & Care helpt u met complete dossiers van uw (ex-)werknemers en verbetering van uw risicoprofiel.

voor werkgevers

Verzekeraars

In een zorgvuldig proces levert Claim & Care een belangrijke bijdrage aan het beperken van de schadelast.

voor verzekeraars

Over ons

We kijken verder dan de norm en vergeten vooral niet dat het om het welzijn van mensen gaat.

over ons

Persoonlijk contact?