Verzekeraars

Claim & Care levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van de WGA-schadelast (Claim) en het optimaliseren van de inkomenspositie van WGA-uitkeringsgerechtigden (Care).

Schadelastbeperking is de eerste focus voor elke verzekeraar. Claim & Care staat garant voor een zorgvuldig proces waarbij schadelastbeperking één van de kritische succesfactoren is. Hiervoor hebben we alle benodigde expertise, waardoor we een schakel kunnen vormen tussen verzekeraar en uitkeringsgerechtigde.

Achter elk dossier zit een mensenleven. Claim & Care kijkt altijd verder dan het 'papieren' dossier en betrekt uitkeringsgerechtigden actief bij het proces. Met een uniek en getoetst privacybeleid, borgen we het vertrouwen dat nodig is voor een transparante relatie. Alleen op basis van een zorgvuldige en volledige analyse, kunnen we verzekeraars, medisch specialisten, uitkeringsgerechtigden en uiteindelijk het UWV, de juiste informatie geven. Waar veel organisaties de focus hebben op maar een paar factoren, kijkt Claim & Care altijd naar de volledige context van een dossier.

Met onze unieke aanpak, inlevingsvermogen en uitgebreide kennis van het speelveld, hebben we de afgelopen jaren uitstekende resultaten geboekt met een zeer hoog rendement.